Faxe Ladeplads - villagrunde

Storparcel til udstykning af ca. 27 villagrunde

Stamdata

Adresse
Tyttebærvej
 1
4654
 Faxe Ladeplads
Sjælland
Ejendommen
Anvendelse: Beboelse
Bygningsareal: 0 m2
Grundareal: 38.453 m2
Pris: 5.805.450 kr.
Datoer
Udløbsdato: Løbende
Offentliggjort: 03/03/2021
Kontaktoplysninger

Erhvervsmægler Næstved
Toldbodgade 4
4700 Næstved
Jakob Duemose
Tlf. 70 22 80 52
mail@erhvervsmaegler.com

Udbudstekst

Faxe Kommune udbyder storparcel til udstykning af ca. 27 villagrunde gennem ErhvervsMægler Næstved

I udkanten af Faxe Ladeplads mod nord og med fantastisk udsigt over åbne marker og fredskov – udbydes denne storparcel på 38.453 m2.

Storparcellen er beliggende i forlængelse af eksisterende nyere boligområde ved Brombærvej/Gartnerhaven og skal indgå i samme grundejerforening.

Jvf. gældende lokalplan er storparcellen udlagt til åben/lav boligbebyggelse (parcelhuse) med grundstørrelser på mindst 700 m2.

Bebyggelsesforholdene giver mulighed for at etablere ca. 27 boligenheder, som illustreret på vejledende udstykningsplan fra Faxe Kommune, som erstatter vejledende udstykningsplan i lokalplanen (kortbilag 3).

Storparcellen er IKKE byggemodnet og køber forestår for egen regning etablering af vej, overkørsel, internt fortov og vejbelysning o.s.v. samt betaling af tilslutningsafgifter og ledningsarbejder fra anvist tilslutning.

Den vejledende pris for storparcellen er fastsat til kr. 150 pr. m2 ekskl. moms. Købsprisen vil blive tillagt moms.
Udover storparcellen skal der tilkøbes areal til etablering af regnvandsbassin på 2.500 m2, som er fastsat til kr.15 ekskl. moms.

Købstilbud (som rekvireres hos ErhvervsMægler Næstved) ønskes ledsaget af udstykningsforslag med mål samt forslag til bebyggelsens udformning med varierende parcelhuse. Det er dog muligt for køber blot at stå for byggemodning af storparcellen og derefter sælge de udstykkede parcelhusgrunde, hvorefter slutkøberne står for at bygge eget hus. Eventuelle referenceprojekter modtages ligeledes. Endeligt skal købstilbuddet være ledsaget af bankerklæring eller bankgaranti for dokumentation for købers betalingsevne.

Ejendommen udbydes i h.t. reglerne om offentligt udbud, jvf. bekendtgørelse nr. 799. Byrådet forbeholder sig ret til frit at vægte højeste tilbudspris, udstykningsforslag med mål og mulighed for variation i boligernes udformning.

Downloads

Bemærk venligst, at dette udbud er løbende. Du kan derfor kun hente filer så længe udbuddet er aktivt.
Filer inkluderet i download
  • Bilag 1 – Salgsprospekt
  • Bilag 2 – Ejendomskort
  • Bilag 3 – Købsaftale

Udfyld formularen for at hente filer

Du kan nu hente filerne

Vi har også sendt en mail med et download link, hvis du ønsker at kigge på filerne senere.