Spørgsmål og svar

Svar på ofte stillede spørgsmål.

Findes svaret ikke på siden, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os på info@ejendomsudbud.dk

Regioner og kommuners salg af ejendomme er reguleret af bekendtgørelse nr. 396 af 03/03/2021 – (Udbudsbekendtgørelsen). Efter udbudsbekendtgørelsen skal salg af ejendomme som udgangspunkt ske ved et offentlig udbud. 

Formålet med udbudsbekendtgørelsen er, at offentligheden får bekendtskab med udbuddet af ejendommen og alle dermed på lige fod har mulighed for at komme i betragtning som køber til ejendommen. Når en bred kreds af mulige tilbudsgivere får bekendtskab med udbuddet, sikres det ligeledes at den bedste købspris opnåes.

Indenfor det udbudsretlige område er udbud af regionale og kommunale ejendomme en selvstændig disciplin ved siden af de øvrige love om udbud. 

Ejendomsudbud er specialiseret indenfor annoncering af regionale og kommunale udbud af ejendomme. Det er derfor udelukkende disse ejendomme som er annonceret på hjemmesiden.

 

Ejendomsudbud varetager udelukkende annoncering af regionale og kommunale udbud af ejendomme til tilbudsgivere, og yder derfor ikke rådgivning. 

Såfremt der er behov for rådgivning indenfor området, henvises til advokat med speciale indenfor udbud af regionale og kommunale ejendomme.